]]>
 
 

Άρπα - Διαχείριση Logistics

Η εταιρία "άρπα", είναι μια από τις πλέον διακεκριμένες εταιρίες διαχείρισης logistics με πελατολόγιο μεγάλης βαρύτητας. Η Fig Leaf Media Production, συνεργάστηκε με την "άρπα" στα τέλη του 2012 με σκοπό την δημιουργία ενός mini corporate video, που παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εν λόγω εταιρίας. Για περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση www.arpa.gr

Άρπα - Διαχείριση Logistics
επιστροφή
 
Find us on Facebook Subscribe on Youtube Follow us on Twitter Follow us on Google+